01.jpg

 

김상헌 보도국장

ddungbo@mbcgn.kr

02.jpg

 

[보도1부]

김태석 부장

malme@mbcgn.kr

03.jpg

 

[보도2부]

강윤석 부장

riverys@mbcgn.kr

04.jpg

 

[보도1부]

박민상 기자

창원시, 경제(산단)

vipms@hanmail.net

05.jpg

 

[보도1부]

박종웅 기자

보도제작

news2you@hanmail.net

06.jpg

 

[보도2부]

이종승 기자

사천

dosirak95@hanmail.net

07.jpg

 

[보도2부]

이준석 기자

거창·합천·함양·산청·농업

dosirak95@hanmail.net

08.jpg

 

[보도1부]

서윤식 기자

도의회·정치

theend7171@gmail.com

09.jpg

 

[보도2부]

정성오 기자

남해·하동

jso@mbcgn.kr

10.jpg

 

[보도2부]

신동식 기자

소수의견 제작

kkumbc@naver.com

11.jpg

 

[보도2부]

윤주화 기자

진주시(혁신도시)·서부청사

puretomato@hanmail.net

12.jpg

 

[보도1부]

장영 기자

거제·통영·고성·해양수산

tenten10@mbcgn.kr

13.jpg

 

[보도1부]

이상훈 기자

도청

neunggul@hanmail.net

14.jpg

 

[보도1부]

신은정 기자

도교육청·스포츠·문화

ejshin@mbcgn.kr

15.jpg

 

[보도1부]

문철진 기자

데스크 앵커·경제(금융)

mbc4you@naver.com

16.jpg

 

[보도1부]

정영민 기자

도경·법조

beth4840@naver.com

17.jpg

 

[보도1부]

부정석 기자

도교육청·문화·스포츠·경제

boo@mbcgn.kr

CLOSE